tel. biuro: +48 22 678 1000
EFOR Group Sp. z o.o.
Warszawa 03-599
ul. Wojskowa 40
biuro@efor.pl

____________________________________________________________________________

EFOR Group Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: KRS 0000277252, o kapitale zakładowym wpłaconym
w wysokości: 300.000,00 PLN, NIP 125-144-16-24,